Choď na obsah Choď na menu
 


DANCÁK MIROSLAV

DANCÁK MIROSLAV, odb. as., ThDr., PhD., titulárny arcidekan, rektor seminára, predseda Akademickeho senátu Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty (GBF PU), adresa: Gréckokatolícky kňazský seminár blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča, Sládkovičova 23, 080 01 Prešov, P.O.BOX 176, Kancelária rektora: tel.č.: +421 51 75 673 78, mdancak@gmail.com, tel.č.: +421 51 75 673 61, fax: +421 51 75 673 77, gks-pu@unipo.sk, narodený 28. 10. 1958 v obci Kamienka, ordinovaný 12. 6.1983 v Prešove, 1983 - 1987 - farár Kyjov (1983 - 1987 - excurrendo aj Tichý Potok), 1987 - 1995 správca farnosti Vojčice (1989 – 1990 - v čase neprítomnosti riaditeľa BÚ Pavla Dancáka excurrendo aj Nový Ruskov), 1995 - 1999 - správca farnosti Hlinné, 1997 - 2005 - odb. asistent GBF PU, 1999 - 2007 - vicerektor kňazského seminára Prešov, 1999 - ThLic. - PAT Krakov, 2001 - titulárny arcidekan, 2003 - predseda Akademického senátu GBF PU, 2004 - ThDr., PhD. - PAT Krakov, 2004 - člen Katedry systematickej teológie Gréckokatolíckej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity (GBF PU), 2007 – 2010 - farár Veľký Lipník, 2010 - rektor Kňazského seminára Prešov, ĎAĽŠIE FUNKCIE: 2003 - 2005 - predseda Akademického senátu GTF PU, 2004 – člen správnej rady neziskovej organizácie Petra, 2010 - cenzor časopisu Slovo, 2010 - predseda Komisie pre permanentnú kňazskú formáciu, 2010 - člen Presbyterskej rady Prešovskej archieparchie, 2010 - člen Kolégia konzultorov Prešovskej archieparchie, 2010 - predseda Správnej rady neinvestičného fondu Sv. Ján Krstiteľ, PUBLIKUJE: Duchovný pastier, PRÍSLUŠNÝ KU PREŠOVSKEJ ARCHIEPARCHII

Zoznam kňazov Okresu Stará Ľubovňa

Celoslovenský zoznam žijúcich kňazov, diakonov a bohoslovcov

Abecedný zoznam osobností v Slovenskej republike

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Zatiaľ nebol vložený žiadny komentár.